ISSN 1642-711X
Zachowania nabywcze konsumentów wina w Polsce w świetle badań
Wirtualizacja kultury
Zarządzanie informacją marketingową w przedsiębiorstiwe turystycznym
Pokaż wszystkie
Integracja z Unią Europejską - wywiad z dr Waldemarem Sługockim
Przyszłość marketingu - wywiad z prof. L. Żabińskim
Przyszłość marketingu - wywiad z prof. dr hab. Kornelią Karcz
Pokaż wszystkie
O nauczycielach dobrego smaku - Kreowanie modeli konsumpcji luksusu na łamach pism o wnętrzach
Kampanie promocyjne Politechniki Lubelskiej i Techische Universitat Braunschweig w opinii studentów
Identyfikacja czynników wpływających na wybór wielkopowierzchniowych placówek handlu detalicznego jako miejsca dokonywania zakupów
Pokaż wszystkie
Globalizacja sektora usług w Polsce
Ochrona i edukacja konsumentów we współczesnej gospodarce rynkowej
Efektywność marketingu
Pokaż wszystkie
D.P.Warmuth, M.Weinhold, Kundenorientierte Führung durch Mystery Shopp
Kunden verstehen - gewinnen – halten
Jan W. Wiktor, Rynek Unii Europejskiej. Koncepcja i zasady funkcjonowania
Pokaż wszystkie
B2BForum – miejsce dyskusji o problemach marketingu i sprzedaży B2B
Niesforna komunikacja…
Marketing w praktyce
Pokaż wszystkie

Postrzeganie e-commerce w polskich sklepach detalicznych - wyniki badań

Aleksandra Kaniewska-Sęba, Grzegorz Leszczyński

Katedra Strategii Marketingowych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Październik 2003

Jednym z czynników świadczących o przechodzeniu z ery industrialnej do ery cyfrowej jest rozwój handlu elektronicznego w sensie funkcjonalnym i instytucjonalnym. W pierwszym ujęciu handel elektroniczny to akty sprzedaży albo zakupu towaru lub usługi realizowane między podmiotami rynku z wykorzystaniem środków informatycznych, najczęściej Internetu. W rozumieniu instytucjonalnym, które skupia się na przedsiębiorstwach prowadzących działalność gospodarczą polegającą na zawodowym pośredniczeniu w wymianie towarów[1], handel elektroniczny oznacza sklepy i bankowe usługi internetowe[2].

W publikacjach dotyczących wykorzystania Internetu przez przedsiębiorstwa często przekazywana jest opinia, według której handel elektroniczny jest dużą szansą dla rozwoju firmy. Jako korzyści płynące z tej formy zakupów dla klientów podawane są zazwyczaj: możliwość dokonywania zakupów nie wychodząc z domu, przez całą dobę, szybsze i łatwiejsze porównywanie towarów i cen. Z kolei z punktu widzenia sklepów elektronicznych wskazywane są: niższe koszty, brak potrzeby inwestycji w wyposażenie punkty sprzedaży, możliwość oferowania szerokiego i głębokiego asortymentu na globalnym rynku. Jednak z badań przeprowadzonych przez I-Metrię wynika, że na początku 2002 roku funkcjonowało w Polsce 800 sklepów internetowych. W sierpniu 2001 było ich 850, a pod koniec 2000 roku 800. Świadczy to o względnie ustabilizowanej liczbie takich placówek. Dlaczego więc, biorąc pod uwagę przedstawione powyżej korzyści, działający już na rynku detaliści nie podejmują decyzji o uruchomieniu handlu elektronicznego? Częściową odpowiedź dają w tym zakresie prezentowane poniżej wyniki badań przeprowadzonych przez pracowników Katedry Strategii Marketingowych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.[1] B.Pilarczyk, M.Sławińska, H.Mruk, Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 12.

[2] M.Trojanowski, Handel elektroniczny, czyli co?, „Businessman Magazine”, e-biznes, maj 2000, s.14.

 

Wyniki badania


Charakterystyka badania i badanej próby

Ocena zagrożenia ze strony innych firm handlowych

Ocena zagrożenia w przypadku rozpoczęcia sprzedaży przez Internet przez inne firmy handlowe

Źródła przewagi sklepu tradycyjnego nad internetowym

Źródła przewagi sklepu internetowego nad tradycyjnym

Sposoby konkurowania z tradycyjnymi i internetowymi sklepami z branży.

Czynniki wpływające na rozwój e-handlu w Polsce

Powody, dla których konsumenci nie kupują poprzez Internet

Respondenci prowadzący równolegle sklep internetowy i tradycyjny

Respondenci zamierzający uruchomić sklep internetowy do końca 2003 roku

Powody, dla których respondenci nie prowadzą sklepów internetowych

Powody, dla których respondenci nie zamierzali uruchomić sklepu elektronicznego do końca 2003 roku


 


e-mail znajomego
twoje imię
 
Copyright © by Świat Marketingu - czasopismo internetowe 2004